Qui som

Lorem ipsum missió

El model d’atenció que es donarà a la Residència i Centre de Dia de l’Hospital i Llar de la Santa Creu es basa en el model d’atenció centrada en la persona, en la seva qualitat de vida i en el dret a decidir lliurement, tant de la pròpia persona com de la seva família.

Lorem ipsum visió

El model d’atenció que es donarà a la Residència i Centre de Dia de l’Hospital i Llar de la Santa Creu es basa en el model d’atenció centrada en la persona, en la seva qualitat de vida i en el dret a decidir lliurement, tant de la pròpia persona com de la seva família.

Codi ètic

Els valors ètics que caracteritzen la nostra Residència i centre de dia són:
  1. Compromís vers l’atenció i la gestió centrada en la persona: la persona serà l’eix principal de tot el que fem i la millora contínua de l’atenció per a la persona serà l’estratègia bàsica per al desenvolupament i per a l’avaluació del nostre model d’atenció.
  2. Compromís ètic: respecte, lleialtat i honestedat.
  3. Diversitat/flexibilitat: respostes davant les necessitats, amb un ampli ventall de possibilitats d’elecció per a l’exercici de l’autonomia.
  4. Accessibilitat: actituds socials proactives i integradores.
  5. Interdisciplinarietat: treballarà coordinadament, per tal de dur a terme una atenció integral de la persona mitjançant consens, accessibilitat i treball en equip.
  1. Globalitat: les actuacions estaran dirigides a satisfer el conjunt de necessitats de cada persona, entès com un ser bio psicosocial (de salut, funcionals, emocionals, socials i espirituals).
  2. Proximitat i enfocament comunitari: es promourà la participació activa de les persones a l’entorn més proper i familiar (poble, entitats, associacions i serveis de la comunitat, …).
  3. Prevenció/rehabilitació: actuacions de promoció de la salut i accions preventives.
  4. Coordinació: coordinació amb la resta de recursos necessaris per a l’atenció de la persona gran (socials, de salut i comunitaris).
  5. Solvència tècnica: professionals qualificats/des i preparats/des per mantenir la qualitat del servei a les persones ateses i seguir amb la solvència tècnica que caracteritza la nostra entitat.