Atenció nefrològica

Les persones amb patologies renals de la Regió Sanitària de les Terres de l’Ebre són derivats a la Unitat d’Assistència Nefrològica de l’Hospital de la Santa Creu de Jesús dels dels centres d’atenció primària i hospitalària del territori, en tant que centre de referència, on es presten serveis de prevenció, diagnòstic, prescripció de tractament substitutiu i tractament de les malalties renals.

Atenció intermedia

L’atenció intermèdia s’ocupa dels pacients amb demència i malalties neurològiques. També atén la gent gran i les persones amb malalties avançades en fase terminals i de les cures pal·liatives.

Altres serveis

El nostre centre també disposa d’equips d’atenció domiciliària especialitzats en geriatria, valoració de dependències i discapacitats com a suport a l’atenció primària i altres xarxes sociosanitàries.