Àrees assistencials

L’Hospital de la Santa Creu de Jesús-Tortosa (HSCT) compta amb un equip multidisciplinari amb professionals que treballen de forma coordinada per oferir un abordatge integral en diferents aspectes de la salut.

Atenció intermedia

L’atenció intermèdia s’ocupa dels pacients amb demència i malalties neurològiques. També atén la gent gran i les persones amb malalties avançades en fase terminals i de les cures pal·liatives.

Atenció nefrològica

Les persones amb patologies renals són derivats a aquesta unitat, en la qual es presten serveis de prevenció, diagnosi, prescripció de tractament substitutiu i tractament de les malalties renals.

Altres serveis

El nostre centre també disposa d’equips d’atenció domiciliària especialitzats en geriatria, valoració de dependències i discapacitats com a suport a l’atenció primària i altres xarxes sociosanitàries.